Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Masz pomysł

- masz firmę II i III

Oś Priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia
Aktualności Dokumenty do pobrania Regulamin Projektu Opis projektu Harmonogram Projektu Rekrutacja Szkolenia Pytania i Odpowiedzi Dotacja Wsparcie pomostowe Biuro Projektu SCREP Zapytania ofertowe Wykluczone działalności z dofinansowania w projekcie

LISTA RANKINGOWA - OCENA BIZNESPLANÓW ORAZ WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE KONKURS ZAMKNIĘTY - NR. 7/10.3/2017 oraz 7/10.3/2017/WP

Dodano: 2017-10-13 / wyświetleń: 930
Listy rankingowe wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu "Masz pomysł - masz firmę III" 

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków

w projekcie "Masz pomysł - masz firmę III"

 

Listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE INWESTYCYJNE - POBIERZ.PDF

LISTA OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO WSPARCIE POMOSTOWE - POBIERZ.PDF

LISTA OSÓB REZERWOWYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ - POBIERZ.PDF

LISTA OSÓB, REZERWOWYCH DO OTRZYMANIA WSPARCIA  POMOSTOWEGO  - POBIERZ.PDF

LISTA OSÓB, KTÓRE  NIE OTRZYMAŁY DOTACJI INWESTYCYJNEJ - POBIERZ.PDF

LISTA OSÓB KTÓRYM NIE PRZYZNANO WSPARCIA POMOSTOWEGO - POBIERZ.PDF

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną.

 

WSZYSTKIE OSOBY KTÓRYM PRZYZNANO JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ INWESTYCYJNĄ  ZOBOWIĄZANE DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIU INFORMACYJNYM KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 18.10.2017 O GODZ. 11:00 W HOTELU SOWA W ELBLĄGU

 

Obecnie trwa etap powiadamiania Uczestników projektu o wynikach oceny.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną zgodnie z Regulaminem projektu otrzymają pisemne potwierdzenie o wyniku oceny merytorycznej.

Uczetnikom projektu, których wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma informującego o wynikach oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje procedura odwoławcza (zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 14 – Procedura odwoławcza).

Osobom, którym przyznano wsparcie finansowe w kwocie niższej od wnioskowanej mają prawo podjąć negocjacje w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisma informującego o tym przypadku.

 

Osoby, które otrzymały dofinansowanie proszone będą o przesłanie/dostarczenie:

- oświadczenia o proponowanej formie zabezpieczenia otrzymanej dotacji

 do dnia 20.10.2017r.

- kserokopii dokumentów rejestracyjnych firmy -

do dnia 20.10.2017r.


Proszę śledzić stronę internetową projektu, ponieważ w następnych Aktualnościach będą pojawiały się wskazówki dotyczące rejestracji firmy oraz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego.


Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data 23.10.2017

DATY PODPISANIA UMOWY ZOSTANĄ USTALONE INDYWIDUALNIE Z KAŻDYM Z UCZESTNIKÓW
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020
Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X